Partners

Architectuurcentrum Amsterdam, Monumenten en Archeologie, het Stadsarchief en het Amsterdam Museum hebben hun kennis over Amsterdam en expertise op het gebied van erfgoed- en omgevingseducatie gebundeld en gezamenlijk aanbod ontwikkeld voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Deze programma’s zijn ondergebracht bij Sprekend Amsterdam.

Ons doel is om leerlingen enthousiast te maken voor de stad Amsterdam waarbij archeologie, (architectuur)geschiedenis en de verhalen van de stad een rol spelen. Tevens worden jongeren aangespoord om ook over de toekomst van de stad en hun eigen omgeving na te denken. Zij zijn immers de toekomstige bewoners van de stad.

Naast de programma’s die via het loket worden aangeboden, kan je ook direct bij het Stadsarchief en het Amsterdam Museum andere interessante educatieve programma’s en rondleidingen boeken.

Het Amsterdam Museum is een stadsmuseum en is sterk in de grote lijnen van de geschiedenis, in de breedste zin van het woord. Het beheert een groot deel van de collectie van Amsterdam en vertelt over het DNA van de stad.
amsterdammuseum.nl

Het Stadsarchief is het geheugen van Amsterdam en informeert over de verhalen en familielijnen van de inwoners van de stad Amsterdam. Hoe ze wonen, werken en zich vermaken.
amsterdam.nl/stadsarchief/

Architectuurcentrum Amsterdam is hét centrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in Amsterdam. De stad is ‘onze’ collectie en Arcam is het startpunt om die te ontdekken.
arcam.nl

Monumenten en Archeologie is het kennis- en aanspreekpunt op het gebied van Amsterdams erfgoed. Zowel boven- als ondergronds zijn duizenden gebouwen en objecten te vinden die iets vertellen over de geschiedenis van de stad.
amsterdam.nl/erfgoed