Loop je mee?

VO > Amsterdam aan je voeten

Samen met een stadsdocent komen de leerlingen tijdens een stadswandeling meer te weten over de geschiedenis van Amsterdam met architectuur als uitgangspunt.

Waar komt de naam Amsterdam vandaan? Kan je aan gebouwen hun geschiedenis aflezen? Amsterdam aan je Voeten belicht het ontstaan en de ontwikkeling van Amsterdam aan de hand van architectuur. Leerlingen leren zo op een andere manier naar de stedelijke omgeving te kijken.

Geschikt voor: alle klassen vmbo-havo-vwo
Duur wandeling: 2 uur
Kosten: € 50,- per stadsdocent per uur (1 docent per 12 leerlingen)
Aantal leerlingen: maximaal 30

Download de docentenhandleiding Amsterdam aan je voeten (PDF).

Meer weten?
mail of bel 06 22246678